Král čtenářů

23.04.2013 00:18

Obecní knihovna Jaroslavice vyhlašuje soutěž

 

KRÁL ČTENÁŘŮ

 

Soutěž bude probíhat v období od 1. 5. 2013 do 30. 11 2013

 

Zapojit se mohou všichni!

Podmínkou je přečíst minimálně 1 knihu za měsíc. Jako důkaz o přečtení knihy je nutno si vést čtenářský deník.

Do deníku zapište:               -   Název knihy

  • Jméno autora
  • Rok vydání
  • Stručný obsah knihy
  • Jednoduchou ilustraci ke knize

-   Datum přečtení knihy

 

Je to jednoduché: čtěte, čtěte, čtěte!

 

Hodnotit se bude množství přečtených knih za celé období soutěže a dále bude vyhodnocen nejlépe vedený čtenářský deník.

 

Soutěžíme v kategoriích:

 

Nejmladší čtenáři:      1. – 2. třída ZŠ

Mladší čtenáři:           3. -  4. třída ZŠ

 

Starší čtenáři:            5. – 6. třída ZŠ

                                7. – 8. třída ZŠ

                                9. třída ZŠ

 

Zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující k datu 1.5.2013

 

Do soutěže se můžete přihlásit ve škole u svého třídního učitele nebo v obecní knihovně.

Do knihovny si můžete přijít knihy vypůjčit, můžete tam číst, kreslit a získat další informace k soutěži.