Pár čísel a něco málo z činnosti obecní knihovny

03.12.2015 20:04

K dnešnímu dni je v knihovně přihlášeno 75 čtenářů, z toho 44 do 15-ti let. Za rok 2015 se uskutečnilo

1467 výpůjček, děti si půjčily 584 knížek. V současnosti evidujeme 5622 knih . Nových titulů jsme

od ledna pořídili 102, z toho 42 pro děti a mládež. Snažíme se pořizovat knihy takových žánrů,

o které čtenáři projevují největší zájem. Mimo to spolupracujeme s regionálním oddělením ve Znojmě 

a formou výměnného fondu 3 – 4 x ročně půjčujeme soubory knih o velikosti 80 až 90 svazků.

            Půjčování knih není jedinou činností knihovny. Snažíme se o rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí.

Proto organizujeme soutěže, besedy, předčítání a podobně. V průběhu měsíce března knihovnu postupně

navštívily děti z mateřské školy a prvního stupně základní školy. Povídali jsme si o knihovně a knížkách,

o tom, jak se s knížkami nemá zacházet, starší děti si vyzkoušely v praxi vyhledávání a potom zakládání

knih. Už vědí, proč je dobré znát abecedu. V květnu proběhly v tělocvičně školy motivační hry ve spolupráci

s knihovnou a nakladatelstvím Thovt na podporu gramotnosti dětských čtenářů pro 4.-6. ročník na téma

„Na stopě pravěkým záhadám“ a pro 2.-3. ročník na téma „Plavba za pokladem kapitána Modrovouse“.

Akce se dětem líbila, prožily dobrodružné dopoledne a na závěr si některé i objednaly pěkné publikace.

            V červnu se uskutečnilo pasování prvňáčků na čtenáře. Stejně jako v předchozích dvou letech, tak

i letos, kdo chtěl být pasován, musel splnit 3 úkoly krále Knihomila I.: Nakreslit obrázek svého nejoblíbenějšího

pohádkového hrdiny, prokázat zdatnost ve čtení a nakonec z poztrácených písmenek najít a sestavit své jméno.

Všech 15 prvňáčků nelehké úkoly zvládlo na výbornou a bylo Králem Knihomilem I. povýšeno na rytíře

čtenářského řádu. Za odměnu si malí čtenáři odnesli průkazku čtenáře, krásnou knížku o zvířátkách a spoustu

dalších malých dárečků.

            Práce v knihovně má smysl, pokud ji navštěvují čtenáři a pokud v ní jsou k vypůjčení zajímavé knihy. 

Těžko se můžeme rovnat profesionálním knihovnám ve městech. I tak je pro nás čtenář na prvním místě a

velmi si vašeho zájmu o četbu v dnešní době internetu, tabletů a čteček knih vážíme. Knihovna není jen půjčovna

knih. Je to zdroj informací  i místo setkávání. Přijďte, uvidíte.

Těším se na vás. Všem přeji příjemné prožití vánočních svátků, pod stromečkem alespoň jednu dobrou knížku

každému, hodně zdraví, spokojenosti,  porozumění a šťastný vstup do nového roku.

                                                       Jaroslava Slouková, vedoucí knihovny